Prisiekiu tau, žmogau - Tą kamuoliuką rudenį palikau kažkur čia!


Patalpinta: 2018-02-06 08:00:13
Prisiekiu tau, žmogau - Tą kamuoliuką rudenį palikau kažkur čia!

Tokia Linda Barnett, San Diego miesto gyventoja, savo mašina nuvažiavo apsipirkti į supermarketą. Praėjus daugiau, nei valandai, keletas žmonių pastebėjo ją kažkaip keistai sėdinčią savo mašinoje, su uždarytais langais, už galvos sudėtomis rankomis ir užmerktomis akimis. Vienas iš supermarketo pirkėjų priėjo prie mašinos, norėdamas įsitikinti, ar viskas su ja tvarkoje. Nekeisdama pozos, Linda Barnett paaiškino, kad maždaug prieš valandą kažkas iššovė jai į galvą ir dabar ji laiko rankomis savo smegenis, kad neiškristų. Pirkėjas iškart iškvietė greitąją pagalbą, nes Linda atsisakė pasijudinti. Atvažiavę medikai ištraukė ją iš mašinos ir aptiko pas ją ant pakaušio gabalą tešlos. Pati Linda Barnett buvo visiškai sveika. Pasirodo, Lindai Barnett sėdint mašinoje, nuo karščio susprogo plastmasinis kanistras su "Pillsbury" tešla. Gabalas tešlos pataikė Lindai į galvą. Atsipeikėjusi nuo išgąsčio, Linda apsičiupinėjo savo galvą ir, aptikusi savo "smegenis", laikė jas daugiau, nei valandą. Belieka tik pridurti, kad Linda buvo blondinė...