Lietuvoje tai paguodos - o ne pagalbos telefonas.


Patalpinta: 2018-02-06 07:58:21
Lietuvoje tai paguodos - o ne pagalbos telefonas.

Naujasis lietuvis suvažinėjo mentą. Žiūri - netoliese kapinės, tad įsimetė į bagažinę ir nuvežė. Duoda sargui 100$: - Būk žmogus, pakask draugą, mes neturime laiko laidotuvėms. Sargas patenkintas užkasinėja mentą, o naujasis lietuvis važiuodamas nuolat atsisukinėja, žiūri, ar tikrai užkasa. Taip ir nepastebi, kaip ant kelio iššoka kitas mentas ir ima stabdyti. Suvažinėja ir tą. Ką darys, įsimeta į bagažinę ir vėl veža į kapines. Žiūri - sargas jau guli, "Tornado" ragauja. - Agirdž, gaidy, kaip lavoną užkasei, jei atgal išlindo? Sargas tik atsiprašinėja. Lietuvis duoda dar 100$ ir liepia užkasti normaliai. Sargas patenkintas užkasinėja. O tuo metu ant kalno du mentai budėjo - vyresnysis ir eilinis. Vyresnysis, žiūrėdamas pro žiūronus, sako eiliniui: - Ei, ko ta mašina pirmyn atgal po kapines važinėja? Varyk pažiūrėti. Mentas nuvaro į kapines - ramu. Galvoja, reik sargo paklausti. Užeina į namelį - o tas jau miega ištvarkęs savo "Tornado". Mentas žadina: - Ar girdi, kas vyksta, ko ta mašina čia pirmyn atgal važinėja? Sargas tik atmerkia akis ir stvėręs kastuvą vožia mentui per galvą: - Tu bl** šiandien apsiraminsi ar ne?