Jei mechanikas nesikeikia, - tai greičiausiai jis ne mechanikas


Patalpinta: 2018-02-06 08:00:42
Jei mechanikas nesikeikia, - tai greičiausiai jis ne mechanikas

Ateina petriukas pas psichologa ir sako: - ponas man bloga. psichetras atsako: - o kas buvo? Važiuoja narkomanas autobusu. Viena moteris paprašo atžymėti talonėlį. Narkomanas kreipiasi į priešais stovinti kariškį: - Atžymėkite bilietą, kareivi. Tas jį pataiso: - Ne kareivis, o matrosas. Narkomanas atsisuka į moterį ir sako: - Ko tu čia "išsidirbinėji". Mes juk ne autobuse, o laive.